Jak přejít na domácí vzdělávání dětí

Jestliže se chystáte na život digitálních nomádů nebo na častější cestování, jistě vás zaujal také přechod na domácí vzdělávání dětí. Není nijak složitý. Nicméně, aby byl co nejhladší, je důležité se dobře seznámit s daným procesem a všemi souvisejícími aspekty. Podíváme se na praktické kroky, jak na homeschooling přejít.

Výběr školy a pedagogicko-psychologické poradny

Prvním a nejdůležitějším krokem je výběr kmenové školy, která bude vstřícná a domácí vzdělávání podporuje a má s ním zkušenosti.

Ujasněte si, jakým způsobem chcete své děti doma vzdělávat, a především, jaké přezkoušení byste preferovali.

Osobně mohu říct, že nejlepší a nejklidnější jak pro děti, tak pro rodiče je portfoliové přezkoušení. Při tomto typu přezkoušení odpadají nervy z toho, jestli dítě všechno umí. Protože, upřímně, i pokud nejste příznivci unschoolingu a děti se doma opravdu učí podle vzdělávacího plánu, nejsou to vysokoškoláci a k přezkoušení si opravdu všechno nezapamatují. Přezkoušení by tedy pro ně i pro vás představovalo jeden velký stres. A kvůli tomu do domácího vzdělávání přece jít nechcete.

Při portfoliovém přezkoušení vlastně žádné zkoušení neprobíhá. Přinesete do školy věci, které jste s dětmi dělali, a nad ním si s přezkušujícím děti povídají. Zkušený zkoušející během takového rozhovoru dokáže poznat, co děti umí a kde mají rezervy.

Co by mělo obsahovat portfolio? Cokoliv. Ať už jsou to pracovní sešity, obrázky, jiné výtvory, stavebnice, sbírky (klidně i sbírka Pokémon kartiček), oblíbené knížky aj. Časté jsou také fotky z různých akcí, výletů, vyfocené printscreeny obrazovek, kde děti hrají vzdělávací hry atd.

Naše děti tento typ přezkoušení opravdu baví a obvykle přetáhneme čas, který na nás měla zkoušející vyměřený.

Dalším bodem je pedagogicko-psychologická poradna (PPP). I tady doporučuji udělat si menší průzkum a najít takovou, která je IV nakloněna, nebo alespoň není úplný odpůrce. Do školy totiž budete potřebovat její prohlášení. Nicméně, i kdyby vám PPP dala zamítavé rozhodnutí, není to úplně směrodatné. O přijetí rozhoduje ředitel dané školy.

Termín si rezervujte co pokud možno nejdříve, obzvláště, pokud se rozhodnete pro tzv. nespádovou poradnu. Poradny totiž mají před koncem školního roku velký nával a pokud pod ni bydlištěm „nespadáte“, může vás odkázat na tu vaši.

Jak přejít na domácí vzdělávání

Přejít na domácí vzdělávání můžete úplně kdykoliv, i v průběhu školního roku. A není to žádná věda, jen je třeba dodržet určitý postup, aby vše probíhalo v souladu se zákonem.

Individuální vzdělávání předškoláka

Jak asi víte, od 5 let je v ČR povinná předškolní docházka. Pokud tedy nechcete, aby dítě do školky chodilo, i tady se vám nabízí možnost domácí výuky. U předškoláků je proces nejjednodušší.

Pokud měníte školku, vyplníte žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, souhlas se zpracováním osobních údajů, popř. další dokumenty školy a písemně oznámíte zahájení individuálního vzdělávání.

Pokud školku neměníte, stačí v té stávající přestup na domácí vzdělávání oznámit. Nepotřebujete žádný doklad o dosaženém vzdělání garanta ani posudek z pedagogicko-psychologické poradny.

U předškoláků probíhá jednou za pololetí tzv. ověření. Každá školka ho organizuje jinak, některé ho neorganizují vůbec.

Jak přejít na domácí vzdělávání

Domácí vzdělávání 1. stupeň

Jakmile máte vybranou školu, musíte podat žádost o přijetí nebo přestup, žádost o individuální vzdělávání, vyjádření školského poradenského zařízení (PPP) a taky doklad o dosaženém vzdělání garanta, který bude individuální výuku realizovat. Je-li dítě žákem 1. stupně ZŠ, stačí mít dokončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Přezkoušení pak probíhá dvakrát za školní rok, tedy jednou za každé pololetí.

Domácí vzdělávání 2. stupeň

U druhého stupně ZŠ je proces stejný jako u prvního, jen vzdělavatel nebo garant musí mít vysokoškolské vzdělání, a to alespoň bakalářské, v jakémkoliv oboru. Pokud se vy osobně titulem pyšnit nemůžete, může být garantem v podstatě kdokoliv – váš sourozenec, rodič, kamarád nebo klidně někdo úplně cizí. Na FB skupinách zaměřených na homeschooling takového garanta najdete během chvilky.

Co napsat do žádosti o domácí vzdělávání

Kromě osobních údajů, jako je jméno, příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště žáka a zákonného zástupce, je do žádosti o povolení individuálního vzdělávání potřebné napsat také důvody pro IV (individuální vzdělávání). Podíváme se na ně více v následující částí.

Dalším bodem je „popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka“. V této části můžete uvést, že má dítě vlastní pokoj, k dispozici psací stůl, židli, lampu, tablet/notebook, přístup k internetu, vzdělávacím knihám, přírodě apod.

Také musíte uvést seznam učebnic a učebních textů, které budete ve výuce používat, pokud se nejedná o učebnice uvedené v § 27 odst. 1 školského zákona. Jedná se o materiály nad rámec standardních učebnic – mohou to být encyklopedie, časopisy, knihy, mapy, ale třeba i výukové programy, dokumenty apod.

Poslední částí žádosti jsou další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka. Zde uvedete jiné důležité informace týkající se vzdělávání doma. Jako příklad mohu uvést navštěvování zájmových a vzdělávacích kroužků,online lekce, popř. další způsoby, jak budete podporovat rozvoj dítěte, jeho dovedností a talentů.

Nakonec uvedete datum a podpisy obou zákonných zástupců žáka.

Důvody pro individuální vzdělávání

Jestliže se pro individuální vzdělávání, označované také jako homeschooling, teprve rozhodujete, je důležité si ujasnit, proč do toho jdete. Důvodů pro tento krok může být spousta a závisí především na individuálních potřebách a situaci každé rodiny. Mezi nejčastější motivy patří:

 1. Individuální přístup zvyšující efektivitu učení
 2. Osobní, filozofické nebo náboženské důvody
 3. Zdravotní omezení
 4. Speciální vzdělávací potřeby (např. při ADHD, dyslexii apod.)
 5. Aplikace učení v reálném životě
 6. Podpora nadání a zájmů
 7. Předávání rodinných hodnot
 8. Životní styl zahrnující cestování
 9. Časté cestování z důvodů služebních cest
 10. Špatná dopravní dostupnost vhodné školy

Udělejte si pořádek v pojmech

Pokud na domácí vzdělávání přecházíte z běžné docházky, počítejte s tím, že u vašeho dítěte proběhne tzv. deschooling neboli odškolnění. Dítě se musí tak nějak dostat z toho procesu, který mu nevyhovoval. Já o jeho existenci nevěděla a dost nás tehdy tento proces zasáhl nepřipravené, navíc jsme byli zrovna na Madeiře. Více se o tomto důležitém procesu rozepíšu ve zvláštním článku. Je opravdu hodně důležité nesnažit se ho přeskočit nebo násilně potlačit.

Domácímu vzdělávání se jinak říká také homeschooling. Některé rodiny zastávají unschooling, což je vzdělávání naprosto řízené samotným dítětem. Upozorním jen na to, že je u nás nezákonný. Ovšem existuje spousta svobodných demokratických škol, které umí sebeřízené vzdělávání krásně začlenit do povinného vzdělávání a přezkušování.

Jak přejít na domácí vzdělávání

Rodiny, které hodně cestují, praktikují tzv. worldschooling, kdy se (nejen) děti učí právě oním cestováním. Je to skvělá cesta, jak si rozšiřovat znalosti v oblastech jako cizí jazyky, kultura, dějiny, sociologie a politologie. A to naprosto nenásilnou cestou, poznáním věcí, situací a vztahů na vlastní kůži.

O tomto způsobu života a vzdělávání si můžete s ostatními popovídat v naší FB skupině Nomádské rodiny: Svoboda, podnikání a vzdělávání na cestách.

Domácí vzdělávání jako proces učení pro všechny

Pokud se do domácího vzdělávání pustíte, vězte, že je to proces, kdy se učí nejen děti, ale i vy sami. A tím nemyslím nutně jen „školní“ věci.

Každopádně to chce spoustu trpělivosti, jak ze strany vaší, tak ze strany vašich dětí. Je to nové pro vás všechny. Domácí vzdělávání často představuje hledání těch nejlepších cest a směrů.

A na závěr povzbuzení: Kdykoliv se rozhodnete, že to tak nechcete, můžete se vrátit zpět ke klasickému školnímu vzdělávání, ať v klasické státní škole, soukromé škole, nebo svobodně demokratické škole. Volba je vždy na vás.

Dravazena.cz

Jana

copywriterka, korektorka a blogerka

Jsem Jana, podnikatelka a máma dvou kluků domškoláků, milovnice cestování, cizích jazyků a neustálého objevování. Moje děti mě učí stále něco nového. Nejprve mi otevřely cestu k podnikání, následně ukázaly výhody domškoláctví a během toho všeho mě přivedly k naplňování snů.

Můžeš si ještě přečíst:

 • All Post
 • Cestování
 • Homescholing & Worldschooling
 • Podnikání pro ženy
 • Seberozvoj
 • Uncategorized
  •   Back
  • Rady a tipy
  • Zajímavosti ze světa
  • Česká republika
  • Zahraničí
  • Madeira
  • Roadtripy
  • Norsko
  • Polsko
  •   Back
  • Madeira
  • Roadtripy
  • Norsko
  • Polsko

O mně

Ahoj, já jsem Jana

Jsem Jana, podnikatelka a máma dvou kluků domškoláků, milovnice cestování, cizích jazyků a neustálého objevování. Moje děti mě učí stále něco nového. Nejprve mi otevřely cestu k podnikání, následně ukázaly výhody domškoláctví a během toho všeho mě přivedly k naplňování snů.

Oblíbené články

 • All Post
 • Cestování
 • Homescholing & Worldschooling
 • Podnikání pro ženy
 • Seberozvoj
 • Uncategorized
  •   Back
  • Rady a tipy
  • Zajímavosti ze světa
  • Česká republika
  • Zahraničí
  • Madeira
  • Roadtripy
  • Norsko
  • Polsko
  •   Back
  • Madeira
  • Roadtripy
  • Norsko
  • Polsko

Nomádské rodiny

Svoboda, podnikání a vzdělávání na cestách. Přidej se k naší komunitě nomádských rodin.

Kategorie

Tags

Edit Template

„Život je nekonečná cesta plná příležitostí. Odvážná rozhodnutí změnila mé starosti ve svobodu, a teď si plním sny s láskou a odhodláním.“